Doly arka stikeri Q3 bilen çüýşe spatub aýlawy üçin lýuks ýumşak gel wannasy ýassyk ýassygy

Haryt maglumatlary:


 • Önümiň ady: Vanna ýassygy
 • Marka: Tongxin
 • Model No: Q3
 • Ölçegi: L300 * W110mm
 • Material: Gel
 • Ulany: Vanna, Spa, Spatub, Whirlpool
 • Reňk: Adaty, ak we ak, beýlekiler haýyşy boýunça
 • Gaplamak: Her gutyda, soň bolsa kartonda 10 sany
 • Kartonyň ululygy: 33 * 26.5 * 23 sm
 • Jemi agramy: 8,7 kg
 • Kepillik: 2 ýyl
 • Gurluşyň wagty: 7-25 gün sargyt mukdaryna baglydyr.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  3-nji hammam ýassygy, salkyn jelden ýasalan has ergonomiki dizaýn, has ýumşak we ýokary çeýeligi bolan material, soň PU, kelläni ýa-da boýny rahatlandyrmak üçin ajaýyp, tebigy stiker bilen doly arka has ýönekeý we düzeltmek üçin aňsat.

  Gel materialy ýokary çeýeligi, ýumşak, suw geçirmeýän, sowuga we yssy çydamly, aňsat arassalamak we guratmak, könelmäge çydamly, tebigy ýelmeşme aýratynlyklaryna eýedir, bu daşky gurşawy goramak materialydyr.Wannada ýassyk we beýleki çygly ýer hökmünde ulanmak üçin ajaýyp.

  Salkyn we ýokary elastiklik jeli ajaýyp rahatlyk duýgusyny hödürleýär, kelläňize we boýnuňyza ýatanyňyzda stresleri doly gowşadyň.Suwa düşmegiň lezzetini artdyryň.

  Has reňkli we aç-açan ýassyk, wannanyň gyrasyndan zyýany goldamak we goramak üçin işleýär, şeýle hem bedeniňizden görüşiňize lezzetiňizi artdyrmak üçin bezegdir.

  3-nji sorag (3) _
  3-nji sorag (4)

  Önüm aýratynlyklary

  * Süýşmezlik-- tebigatyň doly taýagy, aňsat wewannada berkidilende berk saklaň.

  *Softumşak--Bilen ýasaldyGelorta gatylygy bolan materialboýnuňy rahatlandyrmak üçin amatly.

  * Amatly--diumýumşakGelbilen materialkelläni, boýny we egnini hatda ajaýyp saklamak üçin ergonomiki dizaýn.

  *Safe- gaty küýze kelläňize ýa-da boýnuňyza degmezlik üçin jel materialy.

  *WAterproof- Gel materialy suwuň girmezligi üçin gaty gowy.

  *Sowuga we gyzgyn çydamly- minus 30-dan 90 dereje çydamly temperatura.

  *Abakteriýa- bakteriýalaryň galmazlygy we ösmegi üçin suw geçirmeýän ýer.

  *Easyeňil arassalamak we çalt guratmak- Geliň üstüni arassalamak aňsat we gaty çalt guratmak.

  * Ansat gurmakation- tebigatyň stiker funksiýasyny dolduryň, ony diňe küýzäniň üstünde goýuň we arassalanandan soň azajyk basyň, ýassyk wannada berk ýapyşyp biler.

  Goýmalar

  3-nji GEL1
  3-nji sorag (3)

  Wideo

  Sorag-jogap

  1. Iň az sargyt mukdary näçe?
  Adaty model we reňk üçin MOQ 10pc, reňkini düzmek MOQ 50pc, MOQ modelini düzmek 200pc.Mysal üçin sargyt kabul edilýär.

  2.DDP iberilmegini kabul edýärsiňizmi?
  Hawa, salgy salgysyny berip bilýän bolsaňyz, DDP şertleri bilen hödürläp bileris.

  3.Göçüriş wagty näçe?
  Gurşun wagty sargyt mukdaryna bagly, adatça 7-20 gün.

  4. Töleg möhletiňiz näçe?
  Adatça T / T 30% goýum we gowşurylmazdan ozal 70% balans;


 • Öňki:
 • Indiki: