കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്

20+ വർഷം ഡിസൈനിംഗിലും നിർമ്മാണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

ഫോഷൻ സിറ്റി ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ഹൗസ്ഹോൾഡ് വെയർസ് നിർമ്മാതാവ്PU (പോളിയുറീൻ) ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.ബാത്ത് ടബ് തലയിണകൾ, ബാക്ക് റെസ്റ്റുകൾ, തലയണകൾ, ഹാൻഡിലുകൾ, ഷവർ കസേരകൾ എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണൽ;മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ആക്സസറികൾ;സൗന്ദര്യവും കായിക ഉപകരണങ്ങളും ആക്സസറികൾ;ഫർണിച്ചറുകളും ഓട്ടോ ഭാഗങ്ങളും മുതലായവ. മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള OEM, ODM എന്നിവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.

2002-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഞങ്ങൾ ചൈനയിലെ ആദ്യകാല ബാത്ത് ടബ് തലയിണ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.ഏകദേശം 5000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഫാക്ടറി.20 വർഷത്തിലധികം നിർമ്മാണ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1000 വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ട്.